Sijainti
Kuvaus
Karhisensuo
Rimpisuo, hyvä lintusuo
Saukkovaara
Vanhaa vaarametsää pesimälajistoa: kuukkeli, sinipyrstö, pohjantikka harvinaisuuksia: harmaapäätikka