Lintupaikat

Kainuun lintupaikkoja

Seuraavassa esitellään lyhyesti Kainuun parhaita lintupaikkoja kunnittain. Mukaan on otettu lintuvesiä sekä pelto- metsä- ja suoalueita. Jokaisesta kohteesta on lyhyt lajilistaus, jossa luetellaan alueella pesiviä tai muuten säännöllisesti esiintyviä mielenkiintoisia lintulajeja. Lisäksi mainitaan alueella tavattuja harvinaisuuksia. Jokaisen kohteen otsikko toimii karttalinkkinä ja lisäksi joidenkin kohteiden kuvauksessa on karttalinkkejä lihavoituna.

Edit Content
Sijainti
Kuvaus

Putous, pesimälajistoa: virtavästäräkki

Lintujärvi

Vanhaa vaarametsää, erinomainen sinipyrstöpaikka pesimälajistoa: kuukkeli, sinipyrstö, idänuunilintu, pohjantikka, peukaloinen

Vanhaa vaarametsää, pesimälajistoa: sinipyrstö, idänuunilintu harvinaisuuksia: lapiuunilintu

Rimpisuo, hyvä lintusuo

Edit Content
Sijainti
Kuvaus

Alue on lintujen muuttoreitin varrella, lintutorni lintujen seurantaa varten. Peltoalueilla levähtää vesilintuja ja kahlaajia. Alueella on tavattu 211 lintulajia. harvinaisuuksia: jääkuikka, muuttohaukka, tunturihaukka, leveäpyrstökihu, kuhankeittäjä, avosetti, isosirri

Lintujärvi, hyvä vesilintupaikka. Tornin ympäristö sekä läheinen Salmijärven peltoalue ovat hyviä yölaulajapaikkoja. harvinaisuuksia: luhtahuitti, punakottarainen, keltahemppo, sepeltasku, harjalintu, arosuohaukka, ruskohaikara

Järvi, harvinaisuuksia: mustakaulauikku, mustapyrstökuiri, harmaasorsa

Pelto- ja pensaikkoalue, yölaulajapaikka pesimälajistoa: ruisrääkkä, pensassirkkalintu, viitakerttunen

Hyvä vesilintupaikka muuttoaikoina ja yölaulajapaikka kesällä, pellot hyviä joutsenten, hanhien ja petolintujen levähdyspaikkoja harvinaisuuksia: pikkujoutsen, kääpiöhuitti, luhtahuitti, kaulushaikara. Hyviä tarkkailupaikkoja mm. satama, silta ja pellot.

Ruderaattialue harvinaisuuksia: arosuohaukka, tunturihaukka, uuttukyyhky, kangaskiuru, tunturikiuru, isokirvinen, arotasku

Alueella liikkuminen mahdollista kaatopaikan aukioloaikoina, luvan saa portilta. harvinaisuuksia: isolokki

Yksi Pohjois-Suomen parhaista lintupaikoista. laaja allas-alue, jolla tavattu 222 lintulajia. Alueen ympäri kiertää huoltotie, jota voi käyttää jalkaisin ja polkupyörällä liikkumiseen. harvinaisuuksia: amerikantukkasotka, amerikantavi, amerikanhaapana, isovesipääsky, isokihu, suohyyppä. Altaalla on kolme lintutornia: Isosirri, Pikkusirri ja Pulmussirri sekä lisäksi hyviä katselupaikkoja allasta kiertävällä tiellä.

Laaja peltoalue ja läheinen Paltasalmi sijaitsevat lintujen muuttoreitillä. Paltasalmen sula on hyvä vesilintupaikka keväisin ja pellot keräävät pikkulintuja muuttoaikoina. harvinaisuuksia: viitatiainen, kashmirinuunilintu, ristisorsa

Lintuvesi, yhdessä Petäisenniskan läjitysalueen kanssa erittäin hyviä lintujen seurantapaikkoja varsinkin syksyllä muuttoaikana esiintyviä: hanhet, pilkkasiipi, mustalintu harvinaisuuksia: rantakurvi, tunturikiuru

Lintujärvi, hyvä vesilintupaikka, muuttoaikoina harvinaisuuksia: pikkujoutsen, sinisiipitavi, lampiviklo

Metsäalue pesimälajistoa: runsaasti metsäkanalintuja ja muita metsälajeja

Edit Content
Sijainti
Kuvaus

Sula, hyvä joutsenpaikka harvinaisuuksia: kyhmyjoutsen

Vanhan metsän ja pienten soiden muodostama laaja erämaa-alue, pesimälajistoa: kuukkeli, sinipyrstö, pohjansirkku, pohjantikka

Suoalue ja lampi, harvinaisuuksia: harmaasorsa, valkoposkihanhi, tundrahanhi

Lintujärvi, harvinaisuuksia: lapinkirvinen, heinätavi

Rimpisuo, hyvä lintusuo

Lintujärvi, harvinaisuuksia: heinätavi, harmaahaikara, punasotka, luhtahuitti

Varhainen sulapaikka, harvinaisuuksia: merilokki, meriharakka, merimetso, punajalkaviklo

Peltoalue, kerää muuttolintuja keväällä ja syksyllä harvinaisuuksia: tunturikiuru, keräkurmitsa, vuorihemppo

Rehevä lampi, harvinaisuuksia: luhtahuitti, jänkäkurppa, vesipääsky, mustakurkku-uikku, punasotka, heinätavi, räyskä

Luonnonravintolammikko, jos lasketaan kuivaksi, hyvät lietteet, jotka sopivat kahlaajille

Sekä kosken ylä- että alapuoli ovat hyviä lintupaikkoja erityisesti keväällä ennen jäiden lähtöä harvinaisuuksia: kyhmyjoutsen, allihaahka, kanadanhanhi, merihanhi, merimetso, pikku-uikku, harmaasorsa, virtavästäräkki

Rehevä suolampi, harvinaisuuksia: mustapyrstökuiri, punakuiri, mustakurkku-uikku, punajalkaviklo

Edit Content
Sijainti
Kuvaus

Paltamon pohjoisosassa sijaitseva laaja suoalue. Joutensuo kuuluu soidensuojeluohjelmaan. Lajeja: kaakkuri, joutsen, kurki, kapustarinta, pikkukuovi, valkoviklo, liro, metsäviklo, tuulihaukka, nuolihaukka, sääksi, suopöllö.

Lintujen muuttoreitin varrella ja aivan Paltamon kirkon liepeillä sijaitseva aikaisin keväällä sulava vesialue, jossa tavataan runsaasti lepäileviä vesilintuja ja kahlaajia. Lajeja: alli, mustalintu, pilkkasiipi, koskelot, puolisukeltajat, merimetso, merikihu, isolokki, joutsen, kahlaajat

Monipuolinen metsäalue. Kivesvaaran laki on mainio muutonseurantapaikka. Keräsenvaaran länsirinteen Yölinnunkurussa komea vanha kuusikko. Vaarojen välisessä laaksossa Itkonpuron suojelualue, jossa erittäin rehevä kasvillisuus. Lajeja: sinipyrstö, idänuunilintu, pikkusieppo, puukiipijä, töyhtötiainen, pikkulepinkäinen, kuukkeli, pohjantikka, pikkutikka, palokärki, mehiläishaukka, sääksi, viirupöllö.

Lahden pohjoisosassa reheväkasvustoinen suistoalue, jossa muuttoaikana runsaasti lepäileviä vesilintuja ja kahlaajia. Paras katselupaikka Hautaniemelle johtava silta. Lajeja: härkälintu, silkkiuikku, lapasorsa, valkoviklo, mustaviklo, liro, kuovi, pikkulokki, ruokokerttunen.

220 hehtaarin kokoinen hieno aapasuo, joka on Natura-alue ja kuuluu soidensuojeluohjelmaan. Suon länsilaidalla on lintutorni ja kota, joihin on hyvä kulkuyhteys merkittyjä polkuja pitkin Iso – Melasen kurssikeskuksesta. Runsas pesimälinnusto: joutsen, kurki, selkä-, pikku-, nauru-, kala- ja harmaalokki, kapustarinta, pikkukuovi, kuovi, valkoviklo, liro, metsäviklo, töyhtöhyyppä, pohjansirkku, kulorastas, sinisuohaukka, tuulihaukka, suopöllö, sääksi.

Melalahden kylällä Oulujärveen laskeva ruovikkorantainen jokialue, jossa runsas pesimälinnusto. Hyvä katselupaikka jokisuun sillalta. Lajeja: silkkiuikku, telkkä, uivelo, lapasorsa, jouhisorsa, heinätavi, tavi, haapana, pikkulokki, selkälokki, lapintiira, kalatiira, sinisuohaukka, suopöllö, ruokokerttunen, pikkutikka, palokärki.

Valtakunnallisesti arvokkaaksi valittu maisema-alue, josta löytyy merkittäviä perinnemaisemakohteita. Hyvä yölaulajapaikka. Vanhoja kuusikkoja. Lajeja: satakieli, viitakerttunen, mustapääkerttu, idänuunilintu, pikkusieppo, pikkulepinkäinen, ruisrääkkä, palokärki, pikkutikka, viirupöllö, varpuspöllö, mehiläishaukka.

Maaseutuasutuksen keskellä sijaitseva lehtevä mäkialue. Lajeja: käenpiika, pikkutikka, viitakerttunen, satakieli.

Hyvä muutonseurantapaikka. Rannasta länteen johtava polku vie Kylänpuron suulla olevalle lintutornille. Lajeja: silkkiuikku, joutsen, pikkulokki, mustalintu, alli, telkkä, koskelot, ruokokerttunen, pajusirkku; harvinaisuuksista havaittu mm. pilkkaniska.

Mieslahden itäosassa sijaitseva ruovikkoinen lahdenperukka. Lajeja: harmaahaikara, pikkulokki, lapintiira, kalatiira, silkkiuikku, sääksi, sinisuohaukka, suopöllö; lähellä havaittu arosuohaukka.

Paltamon eteläosassa sijaitseva alue, jossa vaihtelevaa maaseutumaisemaa. Hyvä yölaulajapaikka. Lajeja: satakieli, viitakerttunen, luhtakerttunen, ruisrääkkä, pikkulepinkäinen.

Hakasuo kylällä sijaitseva Kivesjärvestä Oulujärveen laskeva joki, jonka varrella Hakasuon historiallinen mylly. Jokivarren vanhassa kuusikossa kulkee viehättävä kotiseutupolku. Useita koskia. Lajeja: koskikara, pyrstötiainen, kuusitiainen, töyhtötiainen, peukaloinen, puukiipijä, idänuunilintu, harmaapäätikka, palokärki, sääksi.

Hyviä muutonseurantapaikkoja Paltamossa:
Antinmäki, Kivesvaara, Korkeamaa, Käärmeniemi, Neuvosenniemi, Pumppuniemi, Varisniemen Murtokangas.

Edit Content
Sijainti
Kuvaus

Putous, pesimälajistoa: virtavästäräkki

Lintujärvi

Vanhaa vaarametsää, erinomainen sinipyrstöpaikka pesimälajistoa: sinipyrstö, pohjantikka, idänuunilintu

Lintujärvi, vesikasvillisuus haittaa näkyvyyttä harvinaisuuksia: jänkäkurppa, jänkäsirriäinen

Vanhaa vaarametsää, erinomainen sinipyrstöpaikka, pesimälajistoa: sinipyrstö, pohjantikka, idänuunilintu harvinaisuuksia: kirjosiipikäpylintu

Edit Content
Sijainti
Kuvaus

Rimpisuo, hyvä lintusuo

Vanhaa vaarametsää, pesimälajistoa: kuukkeli, sinipyrstö, pohjantikka harvinaisuuksia: harmaapäätikka

Edit Content
Sijainti
Kuvaus

Peltoalue ja lähellä rehevä järven lahti, harvinaisuuksia: hemppo, nokkavarpunen, harmaapäätikka, heinätavi

Peltoalue, tulva nousee pelloille harvinaisuuksia: uuttukyyhky, pikkutikka, punakuiri, kanadanhanhi

Vanhan metsän ja pienten soiden muodostama laaja erämaa-alue, rotkolaakso pesimälajistoa: pohjantikka, sinipyrstö, pikkusieppo, kuukkeli, pohjansirkku, idänuunilintu harvinaisuuksia: kirjosiipikäpylintu, harmaapäätikka

Varhainen sulapaikka, Pirttijärven puoli kerää hyvin vesilintuja ennen jäiden lähtöä

Laaja peltoalue, kerää muuttolintuja keväällä ja syksyllä pesimälajistoa: meriharakka, kottarainen harvinaisuuksia: keräkurmitsa, uuttukyyhky, viiriäinen, vuorihemppo

Laaja peltoalue hyvällä lintujen muuttoreitillä, harvinaisuuksia: lapinkirvinen, viiriäinen, kanadanhanhi

Pensaikkoa ja umpeenkasvanut allas, yölaulajapaikka harvinaisuuksia: luhtakana, satakieli, mustapääkerttu, kangaskiuru

Lampi, harvinaisuuksia: mustakurkku-uikku, punasotka, harmaahaikara

Pelto- ja lehtoalue Nuasjärven rannalla, yölaulajapaikka harvinaisuuksia: turkinkyyhky, uuttukyyhky, mustapääkerttu, kultarinta, luhtakerttunen, viitasirkkalintu, viiriäinen, sepelhanhi

Varhainen sulapaikka

Vanhaa vaarametsää, erinomainen sinipyrstöpaikka, pesimälajistoa: pohjantikka, sinipyrstö, idänuunilintu, kuukkeli, pikkusieppo harvinaisuuksia: harmaapäätikka

Pelto- ja lehtoalue, yölaulajapaikka harvinaisuuksia: valkoselkätikka, satakieli, luhtakerttunen, nokkavarpunen

Lintuvesi, harvinaisuuksia: merihanhi, harmaasorsa, lapasotka, punasotka, heinätavi, haahka, punakuiri, valkoposkihanhi, kanadanhanhi

Järvi, harvinaisuuksia: heinätavi, viiriäinen, lapasotka

Vanhaa vaarametsää, erinomainen sinipyrstöpaikka pesimälajistoa: pohjantikka, sinipyrstö, idänuunilintu harvinaisuuksia: lapinuunilintu

Vanhaa vaarametsää, erinomainen sinipyrstöpaikka pesimälajistoa: pohjantikka, sinipyrstö, idänuunilintu

Vanhaa vaarametsää, pesimälajistoa: pohjantikka, sinipyrstö, idänuunilintu harvinaisuuksia: lapinuunilintu

Edit Content
Sijainti
Kuvaus

Lintujärvi, pesimälajistoa: härkälintu harvinaisuuksia: punajalkaviklo

Lintujärvi, harvinaisuuksia: mustakurkku-uikku, vesipääsky, jänkäkurppa

Lintujärvi harvinaisuuksia: vesipääsky, punasotka

Laajat luhta-alueet Kylmäjärvellä ja Kulmajärvellä, pesimälajistoa: jänkäkurppa harvinaisuuksia: heinätavi, isosirri, kuovisirri. Alueella kaksi lintutornia: lintutorni 1. ja lintutorni 2.

Hyvä lintusuo

Vanhaa, rehevää rinnemetsää pesimälajistoa: sinipyrstö

Edit Content
Sijainti
Kuvaus

Lossiranta mantereen ja Manamansalon välillä. Salmi sulaa selkää aikaisemmin keväällä. Soveltuu muuton tarkkailuun.

Erinomainen lintusuo. Lintutorni on suojellun suoalueen laidalla. Lähistöllä on myös kota.

Lintujärvi, hyvä uivelopaikka muuttoaikoina

Natura-ohjelmassa suojeltu lintuvesi on Säräisniemellä sijaitseva Oulujärven lahti. Säräisniemellä on lintutorni ja kota. Lisäksi yhdistyksen jäsenillä on lupa vapaasti käyttää rannalla olevaa kuvauskojua. Lintulajeja on tavattu yli 200. Muuton aikana rantalietteillä tavataan runsaasti kahlaajia. pesimälajistoa: kaulushaikara, ruskosuohaukka

Kevät- ja syysmuuton aikana pelloille kerääntyy suuria muuttoparvia ruokailemaan. (joutsenet, kurjet ja hanhet). Alueella on Pelson keskusvankila. Lintujen tarkkailu on mahdollista yleisiltä teiltä. Liikkuminen vankilan alueella on luvanvaraista. Pidä auto lukittuna.

Rokuan suojelualueella sijaitsee kota, josta on lyhyt matka rantaan. muutolla runsaita: uivelo, koskelot

Satamassa on runsaasti lokkeja ja tiiroja sekä hyvä näkyvyys Niskanselälle. Keväisin on rantahietikoilla kahlaajia. Alueella on myös ravintola.