Suojelu ja tutkimus

Suojelu

Lintujen ja linnuston suojelu on yksi tärkeimmistä yhdistyksen toimintamuodoista. Suojelu sijoittuu kärkisijoille kerta toisensa jälkeen harrastajille suunnatuissa kyselyissä. KLY:ssä suojelutoimintaa koordinoi suojelutoiminkunta, mutta käytännössä suojeluasiat kuuluvat kaikille yhdistyksen jäsenille.

KY pyrkii edistämään ja valvomaan lintujen ja niiden elinympäristöjen suojelua pääasiassa yhdistyksen toimialueella, mutta osittain myös laajemminkin. Suojelutoimikunnan pääasiallisia toimintamuotoja ovat lausuntojen ja kirjelmien laatiminen, yhteydenpito viranomaisiin, lajikohtaisten suojelutoimenpiteiden suunnittelu sekä lintuihin vaikuttavien hankkeiden seuraaminen.

Viime aikoina tärkeimpiä suojelukysymyksiä ovat KLY:n aluella olleet uhanalaisten rantalintujen pesimäalueiden valvonta sekä lukuisat, lähinnä energiantuotantoon liittyvien hankkeiden ympäristölupaprosessit, joihin suojelutoimikunta on ottanut kantaa. 

Jos tietoosi tulee jokin lintuihin tai niiden elinolosuhteisiin vaikuttava hanke tai tapahtuma, johon KLY:n pitäisi mielestäsi ottaa kantaa, niin älä epäröi ottaa yhteyttä suojelutoimikuntaan. Suojelutoimikunta ottaa kiitollisena vastaan myös kaiken muun lintujen suojeluun liittyvän avun yhdistyksen jäseniltä.

Tutkimus

KLY:n jäsenet tekevät hyvin monenlaista lintuihin liittyvää tutkimusta alueellamme. Tavallisen harrastajan on helpointa osallistua lukuisiin seurantatutkimuksiin, joiden avulla saadaan tietoa linnuston ja lintukantojen kehityksestä Suomessa. Yksi helppo ja mielenkiintoinen tapa osallistua linnuston tutkimukseen ja seurantaan on ottaa osaa valtakunnalliseen Lintuatlakseen. Lintuatlaksen tarkoituksena on selvittää maamme linnuston nykyinen levinneisyys.

Talvilintulaskentoihin on helppo osallistua, samoin kesäaikaisiin pesimälinnustoamme tutkiviin vakiolinjalaskentoihin. Suomen lajitietokeskuksen talvilintulaskenta– ja linjalaskentasivuilta voi varata passiivisesti lasketun linjan tai perustaa uuden.

Rengastuksen avulla pyritään keräämään tietoa merkittyjen lintujen myöhemmistä vaiheista. KLYn alueella rengastustoiminta on aktiivista, ja rengastusprojekteja on useita. Yksi tapa kerätä tietoa eri lajeista ovat BirdLife Suomen vuoden laji -projektit.